Gå til sidens indhold

Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolenes opgaver er fastlagt i grundloven og anden lovgivning.

Domstolene pålægger foranstaltninger for lovovertrædelser og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder.

Domstolene afgør spørgsmål om lovligheden af, hvad myndighederne foretager sig, og spørgsmål om lovgivningens overensstemmelse med grundloven og internationale forpligtelser.

Det er også domstolene, som behandler fogedsager, skiftesager og registreringer over fast ejendom og løsøre.

Med grundlovens ord: Domstolene har den dømmende magt.

Domstolene skal sikre alle lighed for loven og beskytte den enkelte mod magtmisbrug. Efter grundloven er dommerne derfor uafhængige – de skal ved afgørelsen af sagerne kun rette sig efter loven og være upartiske. De skal ikke lade sig styre af politiske eller andre uvedkommende interesser.

Vision, værdier og mål

Som udgangspunkt lægger Grønlands Domstole sig op ad Danmarks Domstoles vision, værdier og mål. De enkelte retter i Grønland, tilpasser dog mål og indsatsområder til grønlandske betingelser. Det kan du læse mere om under de enkelte retter.

Sidst opdateret: 03. marts 2020