Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

22 nov 2019

Grønlands Landsret

Dom i sag om frihedsberøvelse - K 238/19

En 40-årig mand blev ved Sermersooq Kredsret tiltalte for voldtægt og frihedsberøvelse idet han ved vold samt trussel om vold havde tvunget sig til andet seksuelt forhold med hende, og idet han på gerningstidspunktet fysisk forhindrede hende i at forlade stedet.

Tiltalte blev fundet skyldig i trusler og voldtægt over for kvinden og blev dømt til at betale hende 100.000 kr. i godtgørelse for tort. Tiltalte blev frifundet for frihedsberøvelse, idet kredsretten lagde til  grund, at kvinden forlod stedet lige så snart tiltalte falde i søvn, og at der derved ikke havde været tale om frihedsberøvelse ud over den del, der er indeholdt i bestemmelsen om voldtægt. Tiltalte blev idømt anstaltsanbringelse i 1 år og 4 måneder. 

Landsrettens resultat

Landsretten lagde til grund, at parterne havde haft tre samlejer i alt, og at de to første samlejer skete efter en fælles forståelse. Herefter begyndte tiltalte at true hende ligesom han holdt hende fast, og hun turde ikke forlade stedet. Landsretten fandt det bevist, at det sidste samleje blev initieret af kvinden, idet hun ikke så andre muligheder for at komme væk fra tiltalte. Uanset samlejet blev initieret på grund af frygt fandt landsretten det ikke godtgjort, at der derved var tale om voldtægt. Tiltalte blev herefter frifundet for voldtægt. Landsretten fandt dog, at tiltalte ved at fremsætte trusler over for kvinden og at have fastholdt hende havde udsat hende for frihedsberøvelse.

Godtgørelsen for tort blev herefter fastsat til 10.000 kr. Ved fastsættelsen lagde landsretten vægt på, at kvinden havde været frihedsberøvet i halvanden time. Tiltalte blev idømt 6 måneders anbringelse i anstalt.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 22. november 2019.

Sagsnummer: K 238/19

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer