Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 nov 2020

Grønlands Landsret

Foranstaltning opretholdt for domfældte - K 121/20

En 32-årig mand var af Sermersooq Kredsret i 2013 fundet skyldig i vold, voldtægt og trusler og blev herfor idømt anbringelse på ubestemt tid i anstalt i Grønland.

For kredsretten nedlagde domfældte påstand om ophævelse af den idømte foranstaltning og gjorde gældende, at han ikke var enig i de lægefaglige vurderinger af ham. Kredsretten fandt det imidlertid rettest at opretholde den idømte foranstaltning med henvisning til karakteren af den begåede kriminalitet sammenholdt med domfældtes personlighedsforstyrrelse og risikoen for recidiv til ligeartet kriminalitet.

Landsrettens resultat

Landsretten lagde ved sin afgørelse til grund, at det efter de foreliggende lægefaglige oplysninger i sagen måtte lægges til grund, at opretholdelse af dom til forvaring fortsat var nødvendig. Landsretten lagde ligesom kredsretten vægt på oplysningerne om domfældtes personlighedsforstyrrelse og karakteren af den begåede kriminalitet og på, at der endnu ikke var igangsat et egentligt udslusningsforløb. Landsretten lagde endvidere videre vægt på, at risikoen for recidiv alene blev vurderet som lille, hvis domfældte var under tæt opsyn under sin udgang og hvis udgangen var planlagt i samråd med ham.

Kredsrettens beslutning blev herefter stadfæstes.

Afgørelsesdato

Beslutningen blev afsagt af Grønlands Landsret den 2. november 2020.

Sagsnummer: K 121/20

Domme med forklaringer