Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 nov 2020

Grønlands Landsret

Samfundstjeneste i sag om tilsnigelse til voldtægt - K 153/20

En 34-årig mand var i kredsretten idømt 100 timers samfundstjeneste for at have befølt en kvinde i skridtet, mens hun sov. Manden blev også dømt til at betale tortgodtgørelse på kr. 60.000 til kvinden.

Manden ankede sagen til landsretten med påstand om frifindelse.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt ligesom kredsretten, at anklagemyndigheden havde bevist, at manden havde befølt kvinden i skridtet, mens hun var i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig befølingen.

I denne type sager idømmes som udgangspunkt ubetinget anstaltsanbringelse i en længere periode.

Landsretten var dog enig med kredsretten i, at der på grund af de særlige omstændigheder i sagen skulle idømmes samfundstjeneste. Landsretten lagde navnlig vægt på, at forholdet var begået mere end 3 år før sagen blev behandlet i landsretten, og at den lange sagsbehandlingstid ikke skyldtes manden.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 12. november 2020

Sagsnummer: K 153/20

Domme med forklaringer