Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

07 maj 2020

Grønlands Landsret

Tilsnigelse til samleje samt frakendelse af førerretten - K247/19

En 25-årig mand var af Kujalleq Kredsret frifundet for at have tilsneget sig samleje med forurettede mens hun sov. Flere overtrædelser af færdselsloven samt for brugstyveri idømt anstaltsanbringelse i 1 måned, ligesom han blev frakendt førerretten ubetinget i 1 år og idømt en bøde på kr. 2.000

Landsrettens resultat

Landsretten fandt den tiltalte skyldig i voldtægt ved tilsnigelse, idet den sæd, der blev fundet i pigens vaginalindgang, stammer fra tiltalte. Landsretten lagde endvidere vægt på forurettedes troværdige forklaring om det passerede. Landsretten fastsatte foranstaltningen til 4 måneders anbringelse i anstalt og hævede bøden til 3.000 kr.

Henset til den lange sagsbehandlingstid på næsten to år, hvilket ikke kun kunne tilskrives tiltalte og til, at tiltalte ikke tidligere var foranstaltet, fandt landsretten undtagelsesvist grundlag for at gøre anstaltsanbringelsen betinget med vilkår om prøvetid i 2 år.

Landsretten fastsatte tortgodtgørelsen til forurettede på kr. 50.000.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 7. maj 2020

Sagsnummer: K 247/19

Domme med forklaringer