Grønlands Landsret

01 jun 2020

Grønlands Landsret

Dom i sag om grov vold - K089/20

En 24-årig mand blev af Qeqqa Kredsret idømt anstaltsanbringelse for sammen med 2 andre personer at have sparket en anden mand i hovedet 6-8 gange, slået ham med en flaske i hovedet og slået ham flere gange med knytnæveslag i ansigtet.

Offeret havde fået flere skader, blandt andet brud på knogler i øjenhulen. Han var blevet akut overflyttet til Dronning Ingrids hospital.

Volden var begået mens den tiltalte havde prøvetid fra en tidligere voldsdom. Den ikke afsonede del af restforanstaltningen fra den tidligere dom udgjorde 121 dage.

Tiltalte havde anket sagen til landsretten, fordi han ønskede at blive frifundet i sagen.

Landsrettens resultat

På baggrund af de afgivne forklaringer, var landsretten enig med kredsretten i, at anklagemyndigheden havde bevist, at tiltalte var skyldig i den rejste tiltalte.

Grov vold, hvor der er anvendt redskaber som for eksempel en flaske, og som medfører alvorlige skader, er en alvorlig overtrædelse af kriminalloven, og vil normalt blive foranstaltet med ubetinget anstaltsanbringelse i en længere periode. I denne sag blev det desuden tillagt vægt i skærpende retning, at der var tale om uprovokeret vold, der var begået af flere i forening, og at tiltalte havde medvirket til volden kort tid efter at han var blevet prøveløsladt fra en tidligere voldsdom, mens han stadig var i prøvetiden. Landsretten stadfæstede kredsrettens dom om anstaltsanbringelse i 1 år. Foranstaltningen indbefatter den ikke afsonede restforanstaltning fra den tidligere voldsdom.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 1. juni 2020

Sagsnummer: K 089/20

Landsretsdom

Kredsretsdom

Kredsret forklaringer