Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 sep 2020

Grønlands Landsret

Blufærdighedskrænkelse og vold begået over for steddatter - K 120/20

En 48-årig mand blev af Qeqqa Kredsret fundet skyldig i at have berørt sin steddatter i skridtet både inden- og uden på tøjet, at have fået hende til at masturbere sin penis, ligesom han blev fundet skyldig i at have udsat hende for vold ved at have tildelt hende en lussing.

Kredsretten fastsatte foranstaltningen til tre måneders anbringelse i anstalt og pålagde tiltalte at betale en godtgørelse for tort til forurettede på 20.000 kr.

Kredsrettens dom blev af tiltalte anket til frifindelse for så vidt angår forhold 1 og 3 om kønslig omgang til mindreårig og blufærdighedskrænkelse, mens forhold 2 om vold blev behandlet som en udmålingsanke.

Landsrettens resultat

Også for landsretten fandtes det bevist, at tiltalte havde krænket forurettede seksuelt. Oplysningerne om, at hendes mor over for landsretten forklarede, at hun ikke selv troede på forurettede, kunne ikke føre til et andet resultat. Landsretten bemærkede hertil, at forurettedes mor fortsat var samlevende med tiltalte.

Landsretten lagde ved fastsættelsen af foranstaltningen betydelig vægt på tiltaltes faderrolle over for forurettede, og at overgrebene var sket mens forurettede var i tiltaltes varetægt. Det fandtes således at udgøre et massivt tillidsbrud, at tiltalte havde forgrebet sig på forurettede. På den baggrund stadfæstede landsretten kredsrettens fastsættelse af foranstaltningen.

Landsretten stadfæstede endvidere kredsrettens beslutning om tilkendelse af tort.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 16. september 2020.

Sagsnummer: K 120/20

Domme med forklaringer