Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

11 mar 2021

Grønlands Landsret

Psykisk syg mand idømt behandlingsdom for bl.a voldtægt - K 051/21

En 53-årig psykisk syg mand var ved kredsretten tiltalt for et forhold om voldtægt og et forhold om vold.

Kredsretten fandt manden skyldig i vold men frifandt ham for voldtægt under hensyn til bl.a., at mandens og den forurettedes dna ikke ved en retsgenetisk undersøgelse var påvist på hinandens kønsdele. Deres dna var derimod påvist på hinandens undertøj.

Anklagemyndigheden ankede sagen med påstand om, at der tillige skete domfældelse for voldtægt, og at manden blev idømt en behandlingsdom uden længstetid.

Landsrettens resultat

Landsretten fandt den tiltalte skyldig i begge forhold, idømte manden en behandlingsdom uden længstetid med nærmere angivne vilkår og tilkendte den forurettede 100.000 kr. i tortgodtgørelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Grønlands Landsret den 11. marts 2021.

Sagsnummer: K 051/21

Domme med forklaringer