Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 jun 2021

Grønlands Landsret

Forsøg på voldtægt - K 230/20

En 28-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 2 måneder for at have haft samleje med en kvinde som han troede var i en tilstand hvor hun på grund af træthed og beruselse ikke kunne gøre modstand.

Af Grønlands Landsrets dom af 2. juni 2021 fremgår følgende: 

Efter kvindens forklaring lægger landsretten til grund, at hun vågnede, da hun med støtte fra tiltalte gik fra det soveværelse, hun havde lagt sig til at sove i og ind til tiltaltes soveværelse. Hun var herefter vågen, da tiltalte vendte hende om på sengen, afklædte hende og gennemførte samleje med hende. Efter kvindens  forklaring lægger landsretten endvidere til grund, at hun på intet tidspunkt modsatte sig eller gav udtryk for modvilje mod de skete berøringer, afklædningen eller samlejet, og at samlejet stoppede i forbindelse med, at hun begyndte at tale.

Tiltalte har benægtet, at han havde forsæt til voldtægt. Kvinden har forklaret, at hun var vågen under hele forløbet, og at hun var i stand til at bevæge sig og give udtryk for sin vilje, men at hun havde lukkede øjne og lod som om, at hun gik og bevægede sig i søvne. Under disse omstændigheder finder landsretten, at anklagemyndigheden ikke har løftet bevisbyrden for, at tiltalte havde misforstået situationen og havde forsæt til at udnytte, at kvinden befandt sig i en tilstand eller situation, i hvilken hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen, hvorfor der ikke er ført bevis for forsøg på voldtægt efter kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2.

Derfor frifindes tiltalte.

 

Sagsnummer: K 230/20

Domme med forklaringer