Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 maj 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 009/22

En 35-årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 2 år og 3 måneder for at have flere forhold med vold og butikstyveri.

Af Grønlands Landsrets dom af 2. maj 2022 fremgår følgende: 

Tiltalte er i kredsretten dømt for den 16. marts 2021 at have stjålet en flaske rødvin til en værdi af 179,95 kr. og for den 2. august 2021 i forening med en medgerningsmand at have indsmuglet 40 gram hash fra Danmark til Grønland med henblik på videreoverdragelse. Skyldsspørgsmålet i disse forhold er ikke anket til landsretten.

Forurettede har forklaret, at han fik flere knytnæveslag først i gangen og derefter i stuen. Denne forklaring støttes af tiltaltes forklaring om, at han gav forurettede et knytnæveslag, mens forurettede stod op og yderligere slag efter, at forurettede var faldet. Herefter anser landsretten det for bevist, at tiltalte har begået vold i det omfang, han er dømt for af kredsretten i sagens forhold et. Dog finder landsretten ikke grundlag for at dømme tiltalte for spark eller tramp, da disse handlinger ikke er beskrevet i anklageskriftet. Landsretten finder det ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han handlede i nødværge, da hans forklaring hverken støttes af de forklaringer, der i øvrigt er afgivet i forhold et eller af andre beviser i sagen. Herefter stadfæstes kredsrettens afgørelse om skyldsspørgsmålet i forhold et med den ovenfor anførte ændring.

Tiltalte og kvinden har til sagens forhold tre forklaret samstemmende om knytnæveslag, og deres forklaringer understøttes af de lægelige oplysninger i sagen. Herefter anser landsretten det for bevist, at tiltalte har begået vold i det omfang, han er dømt for af kredsretten i sagens forhold tre. Landsretten finder det ubetænkeligt at tilsidesætte tiltaltes forklaring om, at han handlede i nødværge, da hans forklaring hverken støttes af de forklaringer, der i øvrigt er afgivet til forhold tre eller af andre beviser i sagen. Herefter stadfæstes kredsrettens afgørelse om skyldsspørgsmålet i forhold tre.

Kvindens forklaring om, at tiltalte væltede hende, sparkede hende og slog hende med knytnæveslag på kroppen, som beskrevet i den rejste tiltale i forhold fire, støttes af vidnets forklaring. Efter de afgivne forklaringer, og da det efter de afgivne forklaringer ikke kan anses for bevist, at kvinden havde angrebet tiltalte, før han væltede hende, stadfæstes kredsrettens skyldsvurdering i sagens forhold fire.

Landsretten finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte kvindens detaljerede forklaring om sagens forhold seks, og derfor stadfæstes kredsrettens vurdering af skyldsspørgsmålet ligeledes i sagens forhold seks.

Tiltaltes og kvindens forklaringer om sagens forhold syv er samstemmende på en række centrale punkter. Der er således enighed mellem tiltalte og kvinden om, at de havde samleje som beskrevet i anklageskriftet, og at det begyndte som et frivilligt samleje. De er ligeledes enige om, at de ikke tidligere har brugt genstande i forbindelse med samleje, og at der i det forhold, der er omhandlet af denne sag, blev indført en deodorant i kvindens endetarm. Kvindens forklaring om, at hun havde stærke smerter, da samlejet udviklede sig fra at være frivilligt til en voldtægt støttes af de lægelige oplysninger om hendes skader omkring endetarmen, og af billederne af det blod, der blev fundet på lagenet, og på et håndklæde i badeværelset. Kvindens detaljerede og vedholdende forklaring fremstår i det hele som troværdig, herunder hendes forklaring om, at hun blev fastholdt, da samlejet udviklede sig i en voldelig retning, og at tiltalte på trods af hendes verbale og fysiske modstand blandt andet indførte deodoranten i hendes vagina og endetarm, ligesom han tvang hende til oralsex. Herefter finder landsretten, at det må anses som bevist, at tiltalte forsætligt har begået voldtægt mod kvinden, og derfor stadfæstes kredsrettens vurdering af skyldsspørgsmålet også i forhold syv.

Landsretten finder, at kredsrettens udmåling af foranstaltningen samlet set er passende, idet landsretten dog bemærker, at voldtægtsforholdet i sig selv ville medføre en foranstaltning på ikke under 1 år og 6 måneder, hvis der udelukkende skulle idømmes en foranstaltning for sagens forhold syv.

Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten desuden lagt vægt på, at tiltalte også dømmes for flere voldsforhold med knytnæveslag og spark i et af tilfældene. Desuden er han tidligere dømt for vold.

Da tiltalte ikke har gjort indsigelse imod kravene om konfiskation og erstatning, stadfæstes kredsrettens dom herom.

 

Sagsnummer: K 009/22

Domme med forklaringer