Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 maj 2022

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 265/21

Mænd på 42 og 44 år blev forholdsvis idømt betinget anbringelse i Anstalten for Domfældte i 20 og 30 dage, i forening med 2 andre mænd, hvis sager er afgjort særskilt at have indsmuglet 150,1 gram hash fra København til Qeqertarsuaq i Grønland, med henblik på videresalg.

Af Grønlands Landsrets dom af 17. maj 2022 fremgår følgende: 

Landsretten bemærker indledningsvist, at tiltalte har vedtaget bøder for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer inden for en periode på 10 år fra den afsagte landsretsdom. Det er herefter relevant at citere den omhandlede landsretsdom i denne sag, der vedrører overtrædelse af samme bestemmelser.

I overensstemmelse med det af kredsretten anførte finder landsretten, at vidnet har afgivet en troværdig og sammenhængende forklaring. Vidnets forklaring har været enslydende gennem hele sagens forløb, og understøttes af det i øvrigt oplyste i sagen.

Landsretten tiltræder på denne baggrund og med samme begrundelse som kredsretten, at tiltalte på 44 år er fundet skyldig, som beskrevet i anklageskriftet.

Efter sagens karakter, tiltaltes medvirken og mængden af narkotika tiltræder landsretten, at foranstaltningen skal fastsættes til 20 dages anbringelse i anstalt, betinget af en prøvetid på 1 år. Der er herved særligt lagt vægt på den lange sagsbehandlingstid, men også på at tiltalte tidligere er foranstaltet for ligeartet kriminalitet.

Landsretten stadfæster derfor kredsrettens dom.

Landsretten tiltræder kredsrettens afgørelse om sagsomkostninger, idet omkostninger i forbindelse med en aflyst hovedforhandling skal betales af statskassen, idet aflysningen ikke kan lastes tiltalte.

 

Sagsnummer: K 265/21

Domme med forklaringer