Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

26 aug 2022

Grønlands Landsret

Foranstaltningen fastsættes til 40 timers samfundstjeneste - K 134/22

En 30 årig mand blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 20 dage, for at have tildelt sin ekskæreste et ukendt antal slag i baghovedet med knyttet hånd, samt at have skubbet hende rundt i køkkenet og gangen hvorved hun faldt og slog hovedet så hun kortvarigt mistede bevidstheden.

Af Grønlands Landsrets dom af 26. august 2022 fremgår følgende:

Af de grunde, der er anført af kredsretten, stadfæstes kredsrettens dom for så vidt angår skyldsspørgsmålet.

Landsretten skærpede foranstaltningen til 40 timers samfundstjeneste, som skal udføres inden for en længstetid på 6 måneder, jf. kriminallovens § 88, 1. punktum, jf. § 141, stk. 1. tiltalte undergives tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år, jf. kriminallovens § 141, stk. 2, 1. punktum.

Udover de omstændigheder, som kredsretten har anført, har landsretten i skærpende retning lagt vægt på, at volden blev udført, mens der var et barn til stede, som moderen holdt i sine arme.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at foranstaltningen fastsættes til 40 timers samfundstjeneste, som skal udføres inden for en længstetid på 6 måneder. Tiltalte undergives tilsyn af kriminalforsorgen i 1 år.

 

Sagsnummer: K 134/22

Domme med forklaringer