Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 jan 2023

Grønlands Landsret

Dom stadfæstet med den ændring, at bøden fastsættes til 8.000 - K 255/22

En 42 årig mand blev ved kredsretten idømt en bøde på 55.300,00 kr. for at have ført motordrevet køretøj ad Ilivinnguaq i Nuuk, efter at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg: 0,50 promille.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. januar 2023 fremgår følgende: 

Ud fra regnskaberne for tiltaltes personligt drevne virksomhed udgør driftsomkostninger hovedsageligt udgifter knyttet til den direkte virksomhedsaktivitet. Virksomhedens omsætning kan således efter landsretten vurdering ikke lægges til grund som udtryk for tiltaltes personlige bruttoindkomst. Landsretten finder efter en samlet vurdering af oplysningerne om tiltaltes indkomstforhold, at bøden skal fastsættes til 8.000 kr. I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.  

Sermersooq Kredsrets dom af 25. august 2022 stadfæstes med den ændring, at bøden fastsættes til 8.000 kr.

 

Sagsnummer: K 255/22

Domme med forklaringer