14 dec 2020

Grønlands Landsret

Kriminalsager uge 51

14. - 18. december 2020

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

 

Kriminalsag m/domsmænd
14. December 2020, kl. 9:00 - 12:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 187/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Kirsten Thomassen
Sagen drejer sig om: Vold
Forsvarer: Finn Meinel

Kriminalsag m/domsmænd
14. December 2020, kl. 13:00 - 16:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 227/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Kirsten Thomassen
Sagen drejer sig om: Voldtægt af barn under 12 år
Forsvarer: Marie Louise Frederiksen

Kriminalsag m/domsmænd
15. December 2020, kl. 9:00 - 12:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 230/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Kirsten Thomassen
Sagen drejer sig om: Forsøg på voldtægt
Forsvarer: Ulrik Blidorf

Kriminalsag u/domsmænd
15. December 2020, kl. 13:00 - 15:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 231/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Kirsten Thomassen
Sagen drejer sig om: Vold
Forsvarer: Finn Meinel

Kriminalsag u/domsmænd
16. December 2020, kl. 9:00 - 11:30. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 232/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Undladt at stanse for fodgænger i fodgængerfelt
Forsvarer: Jens Paulsen

Kriminalsag u/domsmænd
16. December 2020, kl. 13:00 - 16:00. Landsrettens Retssa
Rettens j.nr.: K 233/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel

Kriminalsag m/domsmænd
17. December 2020, kl. 9:00 - 12:00. Retssal Landsrettens 
Rettens j.nr.: K 219/2020
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Vold
Forsvarer: Finn Meinel

Kriminalsag m/domsmænd
17. December 2020, kl. 13:00 - 16:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 111/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Foranstaltningsændringssag
Forsvarer: Thomas Wiemann