21 dec 2020

Grønlands Landsret

Kriminal sager uge 52

21. - 25. december 2020

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

 

Kriminalsag m/domsmænd
21. December 2020, kl. 08:30 - 11:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 188/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Hæleri
Forsvarer: Finn Meinel og Gedion Jeremiassen

Kriminalsag m /domsmænd
21. December 2020, kl. 13:00 - 15:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 225/20
Offentligt retsmøde 
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Foranstaltingsændringssag
Forsvarer: Ulrik Blidorf

Kriminalsag m/domsmænd
22. December 2020, kl. 09:00 - 11:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 220/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Foranstaltningsændringssag
Forsvarer: Naja Joelsen