07 dec 2020

Grønlands Landsret

Kriminalsager uge 50

7. - 11. december 2020

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

 

Kriminalsag m/domsmænd
7. December 2020. Kl. 9:00 - 11:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 228/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Foranstaltningsændringssag
Forsvarer: Gedion Jeremiassen

Kriminalsag m/domsmænd
8. December 2020. Kl. 9:00 - 12:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 150/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Hæleri
Forsvarer: Miki R. Lynge

Kriminalsag m/domsmænd
11. December 2020. Kl. 9:00 - 12:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 155/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Kirsten Thomassen
Sagen drejer sig om: Blufærdighedskrænkelse
Forsvarer: Thomas Wiemann