25 jan 2021

Grønlands Landsret

Kriminalsager uge 4

25. - 29. januar 2021

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Kriminalsag m/domsmænd
27. januar 2021, kl. 13:00 - 16:00. Retssal Landsretten og Tasiilaq Retssal 
Rettens j.nr.: K 144/2020
Offentligt retsmøde
Dommer: Landsdommer Kirsten Thomassen
Sagen drejer sig om: Vold
Forsvarer: Advokat Jens Paulsen

 

Kriminalsag m/domsmænd
28. januar 2021, kl. 9:00 - 12:00. Retssal i Tasiilaq
Rettens j.nr.: K 208/2020
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Kønslig forhold til barn under 15 år
Forsvarer: Jens Paulsen

 

Kriminalsag m/domsmænd
28. januar 2021, kl. 13:00 - 16:00. Retssal i Tasiilaq
Rettens j.nr.: K 218/2020
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Forsøg på voldtægt m.m.
Forsvarer: Jens Paulsen

 

Kriminalsag m/domsmænd
29. januar 2021, nal. 9:00 - 12:00. Retssal Landsretten og Tasiilaq Retssal
Rettens j.nr.:  K 250/2020
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Forsøg på voldtægt
Forsvarer:  Jens Paulsen