04 jan 2021

Grønlands Landsret

Kriminalsager uge 1

4. - 8. Januar 2021

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

 

Kriminalsag m/domsmænd
7. januar 2021, kl. 9:00 - 12:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 195/20
Offentligt retsmøde
Dommer:  Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Tyveri m. flere
Forsvarer: Finn Meinel

 

Kriminalsag u/domsmænd
7. januar 2021, kl. 13:00 - 16:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 233/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: spirituskørsel