01 feb 2021

Grønlands Landsret

Kriminalsager uge 5

1. - 5. februar

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

 

Kriminalsag m/ domsmænd
1. februar 2021, kl. 8:30 - 11:30. Landsrettens retssal
Rettens j.nr.: K 250/2020
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Forsøg på voldtægt
Forsvarer: Jens Paulsen

 

Kriminalsag m domsmænd
2. februar 2021, kl. 13:00 - 16:00. Landsrettens retssal
Rettens j.nr.: K 249/2020
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Voldtægt
Forsvarer: Ulrik Blidorf

 

Kriminalsag m/domsmænd
4. februar 2021, kl. 13:00 - 16:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 111/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Foranstaltningsændringssag
Forsvarer: Thomas Wiemann