15 feb 2021

Grønlands Landsret

Kriminalsager uge 7

15. - 19. februar 2021

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

 

Kriminalsag m/domsmænd
16. februar 2021, kl. 9:00 - 13:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 006/2021
Offentligt retsmøde
Dommer: Kirsten Thomassen
Sagen drejer sig om: Drabssag
Forsvarer: Gedion Jeremiassen

 

Kriminalsag m/domsmænd
17. februar 2021, kl. 9:00 - 12:30. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 012/21
Offentligt retsmøde
Dommer: Jakob Julskjær
Sagen drejer sig om: Vold
Forsvarer: Finn Meinel

 

Kriminalsag u/domsmænd
18. februar 2021, kl. 13:00 - 16:00. Landsrettens Retssal
Rettens j.nr.: K 028/2021
Offentligt retsmøde
Dommer: Jakob Julskjær
Sagen drejer sig om: Færdselslov