22 feb 2021

Grønlands Landsret

Kriminalsager uge 8

22. - 26. februar 2021

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Kriminalsag m/domsmænd
22. februar 2021 kl. 15:00 – 16:30. Qaqortoq retssal 1
Rettens j.nr. K 031/21
Offentligt retsmøde
Dommer: Jakob Julskjær
Sagen drejer sig om: Voldtægt ved tilsnigelse
Forsvarer: Ulrik Blidorf

 

Kriminalsag m/domsmænd
23. februar 2021 kl. 08:30-11:00. Qaqortoq retssal 2
Rettens j.nr. K 019/21
Offentligt retsmøde
Dommer: Jakob Julskjær
Sagen drejer sig om: Vold m.fl.
Forsvarer: Ulrik Blidorf

 

Kriminalsag m/domsmænd
23. februar 2021 kl. 12:00 -14:00. Qaqortoq retssal 1
Rettens j.nr. K 018/21
Offentligt retsmøde
Dommer: Jakob Julskjær
Sagen drejer sig om: Vold m.fl.
Forsvarer: Ulrik Blidorf

 

Kriminalsag m/domsmænd
24. februar 2021 kl. 09:00 – 10:30. Nanortalik retssal
Rettens j.nr. K 030/21
Offentligt retsmøde
Dommer: Jakob Julskjær
Sagen drejer sig om: Vold m.fl.
Forsvarer: Ulrik Blidorf

 

Kriminalsag m/domsmænd
24. februar 2021 kl. 10:30 – 12:00. Nanortalik retssal
Rettens j.nr. K 033/21
Offentligt retsmøde
Dommer: Jakob Julskjær
Sagen drejer sig om: Vold
Forsvarer: Ulrik Blidorf

 

Kriminalsag m/domsmænd
24. februar 2021 kl. 13:00 – 15:00. Nanortalik retssal
Rettens j.nr. K 138/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Jakob Julskjær
Sagen drejer sig om: Blufærdighedskrænkelse
Forsvarer: Ulrik Blidorf

 

Kriminalsag m/domsmænd
25. februar 2021 kl. 09:00 – 13:00. Narsaq retssal
Rettens j.nr. K 004/21
Offentligt retsmøde
Dommer: Jakob Julskjær
Sagen drejer sig om: Vold m.fl.
Forsvarer: Ulrik Blidorf

 

Kriminalsag m/domsmænd
26. februar 2021 kl. 08:30 – 10:30. Narsaq retssal
Rettens j.nr. K 143/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Jakob Julskjær
Sagen drejer sig om: Vold
Forsvarer: Ulrik Blidorf