08 feb 2021

Grønlands Landsret

Kriminalsager uge 6

8. - 12. februar 2021

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

 

Kriminalsag m/domsmænd
8. februar 2021, kl. 9:00 - 12:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 169/20
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Voldtægt
Forsvarer: Gedion Jeremiassen

 

Kriminalsag m/domsmænd
8. februar 2021, kl. 13:00 - 14:30. Grønlands Landsrets Retssal
Rettens j.nr.: K 003/2021
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Blufærdighedskrænkelse
Forsvarer: Gedion Jeremiassen

 

Kriminalsag m/domsmænd
9. februar 2021, kl. 9:00 - 11:00. Landsrettens Retssal / Ilulissat mødelokale A
Rettens j.nr.: K 009/21
Offentligt retsmøde
Dommer: Mette Munck Grønbæk
Sagen drejer sig om: Diskrimination
Forsvarer: Finn Meinel