01 mar 2021

Grønlands Landsret

Kriminalsager uge 9

1. - 5. marts 2021

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

 

Kriminalsag m/domsmænd
1. Marts 2021, kl. 9:00 - 11:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 015/21
Offentligt retsmøde
Dommer: Jakob Julskjær
Sagen drejer sig om: Foranstaltningsændringssag
Forsvarer: Gedion Jeremiassen

 

Kriminalsag m/domsmænd
1. Marts 2021, kl. 13:00 -16:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 042/21
Offentligt retsmøde
Dommer: Jakob Julskjær
Sagen drejer sig om: Foranstaltningsændring
Forsvarer: Ulrik Blidorf