Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

02 aug 2021

Grønlands Landsret

Kriminalsager uge 31

2. - 6 august 2021

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

 

Kriminalsag u/domsmænd
4. august 2021, kl. 9:00 - 12:00. Landsrettens Retssal og Aasiaat Kredsret og Møre og Romsdal Tingrett
Rettens j.nr.: K 118/21
Offentligt retsmøde
Dommer: Charlotte Thorlaksen
Sagen drejer sig om: Lov om sikkerhed til søs
Forsvarer: Finn Meinel

 

Kriminalsag m/domsmænd
5. august 2021, kl. 13:00 - 16:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 107/21
Offentligt retsmøde
Dommer: Charlotte Thorlaksen
Sagen drejer sig om: Vold
Forsvarer: Naja Joelsen