10 dec 2020

Retten i Helsingør

Retsmøder mv. gennemføres fortsat ved Retten i Helsingør

Det er også efter regeringens seneste udmelding af 7. december 2020 om nye og forlængede covid-19-tiltag udgangspunktet, at retsmøder mv. ved Retten i Helsingør gennemføres som planlagt.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke ved Domstolene. Det er derfor muligt at mødes mere end 10 personer, hvis rettens arbejde gør det nødvendigt.

 

Vi har indrettet rettens lokaler således, at der kan holdes fornøden afstand. Håndsprit er tilgængeligt i retsbygningen, ligesom der løbende sker rengøring/afspritning.

 

Vi opfordrer til, at man kun kommer i retten, hvis man har et ærinde, og at der generelt møder så få personer som muligt.

 

En række af rettens medarbejdere arbejder hjemmefra. Det er udgangspunktet, at det ikke påvirker vores service over for borgerne, men der kan forekomme lidt længere sagsbehandlingstid, ligesom det kan tage lidt længere tid at komme igennem til os telefonisk. Du kan altid skrive til os. Se nærmere herom under https://domstol.dk/helsingoer/kontakt/.

 

Hvis du er smittet eller har symptomer på covid-19, må du ikke møde i retten. Du må heller ikke møde, hvis du efter Sundhedsmyndighedernes retningslinjer bør være i selvisolation. Hvis du er i tvivl, så kontakt os skriftligt eller telefonisk.

 

Du skal fortsat bære mundbind, når du går ind i retten. Du skal derfor også bære mundbind, når du opholder dig i rettens ventelokaler og beholde det på, indtil du sidder på din plads i det retslokale, som du skal være i. Ved kortere møder i foged- og skifteret anmodes du om at beholde mundbindet på også under retsmødet. Følg anvisningerne fra rettens personale.