Retten i Helsingør

15 apr 2020

Retten i Helsingør

Retten er åben igen

Retten i Helsingør har åbent for både personlige og telefoniske henvendelser i den sædvanlige åbningstid mandag til fredag fra kl. 8.30-15.00.

Retten i Helsingør har åbent for både personlige og telefoniske henvendelser i den sædvanlige åbningstid mandag til fredag fra kl. 8.30-15.00.

Nødtelefonen besvares ikke længere. Du kan kontakte retten på sædvanlig vis:

E-mail

Hovedmail

helsingor@domstol.dk

Fællesadministrationen

faelles.hel@domstol.dk

Informationen/notarkontoret

faelles.hel@domstol.dk

Strafferetten

ret.hel@domstol.dk

Civil- og Familieretten

ret.hel@domstol.dk

Fogedretten

foged.hel@domstol.dk

Skifteretten

skifte.hel@domstol.dk

 Telefon

Hovednummer

9968 4000

 

 

   

Fællesadministrationen

9968 4049

 

 

 

 

Informationen/notarkontoret

9968 4049

       

Strafferetten

9968 4069

       

Civil- og Familieretten

9968 4159

       

Fogedretten

9968 4079

       

Skifteretten

9968 4099

       

 

Da flere af vores medarbejdere fortsat arbejder hjemmefra, opfordrer vi til, at du om muligt skriver til retten i stedet for at ringe. Vi vil så kontakte dig så hurtigt som muligt. Husk at kontakt i de civile sager, herunder de familieretlige sager, sker på minretssag.dk. 

Retsmøder                                                                                                             Retten forventer at afholde retsmøder i større omfang fra mandag den 4. maj 2020 og i et vist omfang i perioden op til denne dato. Hvis du er indkaldt til et retsmøde, skal du derfor møde, medmindre vi konkret har skrevet til dig, at retsmødet er aflyst. 

Retssikkerhed og sundhedsmæssig forsvarlig gennemførelse af fysiske retsmøder

Det er en forudsætning for gennemførelse af fysiske retsmøder, at de kan afvikles rets- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Helt overordnet skal man tilstræbe at holde 2 meters afstand. Du bør ved ankomst til retten og flere gange i løbet af dagen vaske/spritte dine hænder. Du skal følge de anvisninger, du får fra rettens personale. Afstandskravene kan resultere i, at ikke alle kan få adgang til retssalen.

Hvis du er smittet eller har symptomer (selv milde symptomer), der kan tyde på covid-19, må du ikke møde i retten. Kontakt straks retten herom. Retten kan stille krav om lægelig dokumentation.