02 jun 2020

Retten i Helsingør

Domsresumé

Fire unge mænd dømt for røveri i Helsingør

Den 8. marts 2019 trængte nogle gerningsmænd ind i et privat hjem i Helsingør. De røvede omkring 25-30 gram hash og 800 kr. i kontanter. Under røveriet anvendte de tåregas/peberspray mod to kvinder, der befandt sig i lejligheden, ligesom begge kvinder blev slået, muligvis med en attrappistol eller en stav. En af kvinderne blev også stukket med en kniv på håndryggen. Hun pådrog sig en ca. 2 cm åben flænge.

I en tidligere tilståelsessag var to unge straffet for medvirken til røveriet.

Retten vurderede, at de fire unge mænd alle havde deltaget i røveriet. Retten vurderede desuden, at de tiltalte havde en fælles forståelse og accept af det, der skulle ske i det private hjem, og at det, der skete, ikke gik ud over, hvad den enkelte måtte have forudset og accepteret.

Derfor vurderede retten, at de alle var skyldige i røveriet, herunder den grove vold der var anvendt under røveriet.

To af de tiltalte var under 18 år. I forhold til den ene af disse tiltalte anbefalede kommunen, at han blev dømt til at undergive sig en ungdomssanktion. Denne anbefaling fulgte retten. Det betyder, at han nu i en periode på 2 år skal undergive sig socialpædagogisk behandling, og at han i indtil 2 måneder skal anbringes på en sikret døgninstitution for unge. I indtil 12 måneder kan han efter kommunens nærmere bestemmelse tilbageføres til sikret døgninstitution for unge, og han skal efterkomme pålæg fra de sociale myndigheder om uddannelse, opholdssted mv. (straffelovens § 74 a).    

Den anden tiltalte blev straffet med fængsel i 1 år. 3 måneder af straffen skal afsones, og det anses for sket i den periode på godt 3 måneder, hvor han var været varetægtsfængslet. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis tiltalte undlader at begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år, og hvis han deltager i bl.a. familiebehandling og samarbejder med en kontaktperson.

De sidste to tiltalte var over 18 år på gerningstidspunktet. De blev begge straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder. 3 måneder af straffen skal afsones, og det anses for sket i den periode på godt 3 måneder, hvor de begge har var været varetægtsfængslet. Resten af straffen skal ikke afsones, hvis de tiltalte udfører 200 timers ulønnet samfundstjeneste og undlader at begå noget strafbart i en prøvetid på 2 år,

To af de tiltalte modtog dommen. De øvrige to har nu 14 dage til at overveje, om de vil anke sagen til Østre Landsret.

Sagen er over tre dage hovedforhandlet ved Retten i Helsingør under sagsnr. 440/2020.