08 jun 2020

Retten i Helsingør

Retten i Helsingør afvikler straffesager på to lørdage i juni

Retten i Helsingør afvikler straffesager på to lørdage i juni

For at sikre en så fleksibel sagsafvikling af straffesagerne som muligt efter covid-19 nedlukningen afvikler Retten i Helsingør ekstraordinært straffesager lørdag den 13. og 20. juni 2020. Der er berammet 18 straffesager. De fleste sager er såkaldte domsmandssager, hvor der ud over den juridiske dommer tillige deltager to lægdommere i sagens afgørelse.

Lørdag den 13. juni 2020 handler sagerne bl.a. om indbrudstyveri, herunder en sag om indbrudstyveri af særlig grov beskaffenhed, hvor der er stjålet værdier for over 3 mio. kr., brugstyveri, vold og spyt mod politibetjent. 

Lørdag den 20. juni 2020 handler sagerne bl.a. om grov vold i form af slag med aluminiumsbat, brugstyveri, forsøg på røveri og røveri fra en parkeringsvagt i Helsingør.

”Jeg har oplevet en stor opbakning fra rettens dommere og øvrige jurister, og det har heller ikke været svært at finde to kontormedarbejdere til at møde ind hver af de to lørdage for at sikre, at straffesagerne kan afvikles. Også vores samarbejdspartnere, herunder anklagemyndigheden, forsvarerne og vores lægdommere, har taget positivt imod muligheden om at få afviklet nogle straffesager på en lørdag” siger retspræsident Henrik Johnsen.

”Vi har gjort os umage med at gøre de involverede opmærksom på, at det er en lørdag, de skal møde i retten. Så nu håber vi, at alle møder op, så sagerne kan blive afgjort” afslutter Henrik Johnsen.