09 sep 2020

Retten i Helsingør

14 års fængsel til 23-årig mand

Manden blev idømt 14 års fængsel for drabsforsøg. Han havde affyret 3 skud ved en rundkørsel i Helsingør.

Sagen kort fortalt
Manden var tiltalt for den 5. juni 2018 at have forsøgt at dræbe 4 mænd, der befandt sig i en bil i rundkørslen ved Prøvestensvej/Støberivej/Kongevejen i Helsingør. Manden var også tiltalt for at have været i besiddelse af en skarpladt pistol og for at have forvoldt fare for andre, der tilfældigt måtte have været til stede i rundkørslen. Anklagemyndigheden gjorde gældende, at forholdene var omfattet af bandeparagraffen i straffeloven, som betyder, at straffen kan forhøjes til det dobbelte.

Manden nægtede sig skyldig og forklarede, at han ikke havde været til stede i rundkørslen, da skuddene blev affyret.

Dommens resultat
Et enigt dommerpanel fandt det bevist, at manden var til stede i rundkørslen, og at det var ham, der affyrede de 3 skud. Retten lagde i den forbindelse vægt på blandt andet klip fra en videoovervågning og fund af krudtpartikler på mandens trøje. Retten fandt det også bevist, at manden havde været i besiddelse af en pistol og ved affyringen af skuddene havde bragt i hvert fald én anden person i fare. Et enigt dommerpanel fandt samtlige forhold omfattet af straffelovens § 81 a (bandeparagraffen).

 
Straffen blev fastsat til fængsel i 14 år.

Manden ankede dommen.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Helsingør den 9. september 2020. Sagsnummer: SS 10-205/2019