Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

08 jan 2021

Retten i Helsingør

Skærpede sundhedsmæssige foranstaltninger

Retsmøder og notarforretninger ved Retten i Helsingør gennemføres under skærpede sundhedsmæssige foranstaltninger – 8. januar 2021

I lyset af den aktuelle covid-19 situation gælder det om sagsafviklingen ved retten:

Notarforretninger 

Forretningerne gennemføres fortsat. Vi beder dig overveje, om notarbekræftelsen er nødvendigt lige nu. Hvis det ikke er tilfældet, opfordres du til at aflyse din tid og booke en ny. Du kan læse om vidnetestamenter og generalfuldmagter som efterfølgende kan bekræftes af notaren, på domstol.dk.

Fogedforretninger

Ikke hastende fogedsager aflyses og omberammes. Du får konkret besked herom og skal derfor møde, hvis du ikke har hørt andet.  

Straffesager og civile sager, herunder familiesager 

Sagerne gennemføres, medmindre du har modtaget konkret besked om det modsatte.

Sundhedsforhold

Retten i Helsingør følger nøje udviklingen i smittespredningen, og vi er fortsat meget opmærksomme på ikke at udsætte rettens brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko. Vi kan derfor blive nødsaget til at aflyse sager, hvis vi fx ikke har den fornødne retssals- og mødekapacitet.

Vi har indrettet rettens lokaler således, at der kan holdes fornøden afstand. Håndsprit er tilgængelig i retsbygningen, ligesom der løbende sker rengøring/afspritning.

Du bør kun komme i retten, hvis du har et ærinde. Vi opfordrer til, at der generelt møder så få personer i retten som muligt.

Du skal fortsat bære mundbind, når du går ind i retten. Du skal derfor også bære mundbind, når du opholder dig i rettens ventelokaler og beholde det på, indtil du sidder på din plads i det retslokale, som du skal være i. Ved kortere møder i foged- og skifteret og under notarforretninger anmodes du om at beholde mundbindet på. Følg anvisningerne fra rettens personale.

Hvis du er smittet eller har symptomer på covid-19, må du ikke møde i retten. Du må heller ikke møde, hvis du efter Sundhedsmyndighedernes retningslinjer bør være i selvisolation.

 Hvis du er i tvivl, så kontakt os skriftligt eller telefonisk.