Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

22 dec 2021

Retten i Helsingør

Corona retningslinjer i forbindelse med møde i Retten i Helsingør

For at beskytte brugere og medarbejdere mod smitte med COVID-19 og for at sikre, at retten på en sik-kerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde kan varetage sine opgaver, gælder der fra den 23. decem-ber 2021 og indtil videre følgende retningslinjer:

Mundbind

Alle brugere (parter, vidner, professionelle og øvrige brugere) skal bære mundbind ved fremmøde i retten.

I retslokaler, mødelokaler mv. følges retsformandens og andre medarbejderes anvisninger.

Coronapas

Medarbejdere, lægdommere, boligdommere og andre sagkyndige skal vise coronapas for at varetage deres opgaver i retten.

Vi henstiller, at alle andre lader sig teste for COVID-19, inden de møder i retten, medmindre de er vaccineret eller tidligere inden for de sidste 6 måneder har været smittet.

Sygdom

Hvis du er syg eller har COVID-19 symptomer, må du ikke møde i retten.

Retten kan forlange dokumentation for sygdom efter gældende regler.  

Retslokalernes indretning

Vi gør vores bedste for at sikre, at sagerne kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der er håndsprit tilgængeligt for alle, og der er opsat plexiglasafskærmning. Antallet af stole er reduceret for at sikre så god afstand som muligt.