Gå til sidens indhold

Retten i Helsingør

Retten i Helsingør

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Helsingør

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.

Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Helsingør.

Berammelsestider hos Retten i Helsingør

Straffesager

Berammelsestiden i straffesager er 23-25 uger

Civile sager

Første møde

I tvangsfuldbyrdelsessager er berammelsestiden for første møde 2-14 dage.

I øvrige civile sager går der 6-8 uger fra retten har modtaget svarskriftet til det første (telefon)møde. 

Retsmægling

Hvis sagens parter tager imod rettens mæglingstilbud, er der op til 8 ugers ventetid til retsmægling.

Hovedforhandling

Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling:

  • af ½ dags varighed om 8 uger
  • af 1 dags varighed o19 uger
  • i forældreansvarssager om 4-6 uger

Dødsboer

Første brev fra Skifteretten

Skifteretten sender brev til boets kontaktperson, samme dag som skifteretten har modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret.

Skifteretsattest

Senest 2-3 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson.

Opkrævning af boafgift

Senest 1-2 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson.

Insolvenssager

Berammelsestiden for en sag om:

  • Gældssanering er 3-4 uger
  • Konkurs er 1-3 dage
  • Tvangsopløsning er 4-5 uger

Fogedsager

Berammelsestiden for en:  

  • Almindelig udlægssag er 4-6 uger 
  • Betalingspåkrav: Behandlingstid 6 måneder
  • Særlige fogedsager, herunder husleje er 3-4 uger
  • Tvangsauktion er 8-12 uger

Sidst opdateret: 20. februar 2020