04 sep 2015

Retten i Herning

50 dages fængsel for vold

 Retten i Herning idømte den 1. september 2015 en 33-årig mand ubetinget fængsel i 50 dage for vold. Han havde nikket en anden mand en skalle, så 2 fortænder knækkede, en anden tand blev beskadiget og flere tænder var slået løse. Volden var sket hos en kvinde i Tarm, som gerningsmanden tidligere havde været kæreste med, og offeret var kvindens ny kæreste.
 
Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at volden var ganske umotiveret, voldens karakter og omfanget af skaderne.
 
Den tiltalte tog betænkningstid.
 
SS 99-2386/2015