Gå til sidens indhold

Retten i Herning

24 sep 2015

Retten i Herning

Dom om sagsomkostninger

Retten i Herning har den 27. august 2015 taget stilling til, om en dømt skal betale alle anklagemyndighedens omkostninger i forbindelse med sikring af beviser i en straffesag.

En minkavler havde i en sygeafdeling flere mink gående, som havde store sår og andre lidelser, der burde have medført, at de blev tilset af dyrlæge og behandlet eller aflivet.
De veterinære myndigheder lod 6 mink obducere og kunne derved føre bevis for, at 4 af dyrene havde været udsat for grovere uforsvarlig behandling, hvilket er mere alvorligt end forsvarlig behandling og derfor også giver en højere straf.
 
Minkavleren erkendte de faktiske forhold og accepterede også bødekravet på 25.000 kr., men mente, at de veterinære myndigheder havde brugt for mange penge på obduktionen.
 
Byrettens fandt, at anklagemyndigheden hos tiltalte alene kunne få godtgjort beløb svarende til den billigste obduktion. Det skete med følgende præmisser:
”Som nedenfor bestemt skal tiltalte også betale sagens omkostninger i overensstemmelse med helt fast praksis. For så vidt angår anklagemyndighedens udgift til oplysning af sagen navnlig i form af udgiften til obduktion af de 6 mink bemærkes, at anklagemyndighedens udgift er oplyst men ikke dokumenteret til 20.000 kr. med tillæg af moms. Det er oplyst og kan bekræftes på hjemmesiden tilhørende Dianova A/S, at selskabet, som datterselskab varetager kommercielle aktiviteter for DTU Veterinærinstitut, påtager sig at obducere 6-10 pelsdyr for 3.360 kr. med tillæg af moms. Henset hertil findes det rigtigst, at anklagemyndigheden alene kan få pålagt tiltalte at betale dette beløb for den obduktion, som var nødvendig til brug for sagen.”
 
Dommen er anket af anklagemyndigheden med påstand om, at minkavleren skal betale sagens omkostninger i sin helhed.
 
SS 99-1411/2015