27 jan 2016

Retten i Herning

Dom i den store hashsag fra Herning

Retten i Herning har den 27. januar 2016 afsagt dom i den store hashsag, hvor i alt 9 personer blev idømt fængselsstraffe for overtrædelse af især straffelovens § 191. De 9 dømte har alle siddet varetægtsfængslet under sagen. De tiltalte blev i det væsentlige dømt efter anklageskriftet.
Retten har i præmisserne beskrevet, at de ”tiltalte alle i forening og efter fælles aftale, forståelse og accept som led i organiseret hashhandel i Herning, Brande og Ikast området har solgt og medvirket til salg af Marleys / Marleys Express samlede salg”, som efter anklageskriftet udgjorde i alt godt 27 kg. hash.

3 af personerne har retten fundet var de styrende og overvejende bestemmende i organisationen. De fik derfor straffe på fængsel i 1 år og 4 måneder.

6 af personerne fandt retten havde mindre betydende roller, ”men dog roller, der var af betydning for organisationens drift og eksistens”. De fik derfor straffe på fængsel i 10 måneder.
 
Alle fængselsstraffene var ubetingede.

I dommen blev der også konfiskeret en del penge, hash og andet narko, samt mobiltelefoner, en bil, en del våben og en række andre genstande.
 
SS 99-3459/2015