Gå til sidens indhold

Retten i Herning

17 feb 2016

Retten i Herning

Bilist frifundet for at bruge mobiltelefon

En bilist blev ved Retten i Herning den 3. februar 2016 frifundet for at have anvendt en håndholdt mobiltelefon under kørslen.

Retten skrev i præmisserne: ”Efter de samstemmende forklaringer om, at tiltalte, der kørte i en bil af mrk. Mercedes Sprinter, og vidnet … , der kørte i patruljebil sammen med en kollega, kom kørende mod hinanden i hver sin vejbane med en hastighed på 60 - 80 km/t, lægges det til grund, at det har været kortvarigt, at vidnet har observeret tiltalte. Under hensyn hertil og efter en samlet vurdering af bevisførelsen for retten, finder retten det ikke mod tiltaltes benægtelse i fuldt tilstrækkeligt omfang til domfældelse bevist, at tiltalte har overtrådt færdselslovens § 55a. Tiltalte frifindes derfor for tiltalen.”

SS 99-3447/2015