Gå til sidens indhold

Retten i Herning

12 jul 2016

Retten i Herning

Rumænsk statsborger idømt fængsel i 1 år og udvist for hæleri

En 36-årig rumæner er den 29. juni 2016 ved Retten i Herning blevet idømt fængsel i 1 år og udvist med indrejseforbud i 6 år for dokumentfalsk og hæleri. Hovedforholdet bestod i, at han sammen med 2 andre oprettede bankkonti i en lang række danske banker, hvorefter de anvendte disse konti til at modtage overførsler af knap 2 mio. kr., der hidrørte fra andre strafbare lovovertrædelser.
 
Sagen kørte som en tilståelsessag.
 
Om strafudmålingen skrev retten: ”Retten har ved fastsættelsen af straffen på den ene side lagt vægt på, at kontiene i forhold 4 er oprettet over en længere periode, og at det har været organiseret kriminalitet, der har involveret et meget betydeligt beløb. På den anden side har retten lagt vægt på den rolle, tiltalte i øvrigt har haft, hvor han ikke selv har håndteret de beløb, der er indgået på kontiene, og lagt vægt på de oplysninger, tiltalte er fremkommet med om [den medsigtedes] rolle i sagen.”
 
Om udvisningen skrev retten: ”… udvisning ikke vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2. Retten har herved lagt vægt på, at tiltalte er uden tilknytning til Danmark, og at han er indrejst i Danmark for at begå kriminalitet. Tiltalte er rumænsk statsborger, og efter den personlige adfærd, han har udvist i forbindelse med forholdene, er udvisning heller ikke i strid med opholdsdirektivet. Tiltalte udvises med indrejseforbud i 6 år, jf. udlændingelovens § 32, stk. 2, nr. 2.”
 
Den dømte har været i varetægtsfængsel siden den 14. marts 2016. Han modtog dommen og blev ikke løsladt, men sendt til afsoning og senere udvisning.
 
SS 99-2262/2016