Gå til sidens indhold

Retten i Herning

24 aug 2016

Retten i Herning

Ulovlig signalforstærker

En 56-årig mand fra Tarm-området er den 15. august 2016 ved Retten i Herning idømt en bøde på 10.000 kr. for uden Energistyrelsens tilladelse at have anvendt en signalforstærker, der anvendte radiofrekvenser til at forstærke mobilsignaler

Den tiltalte mente ikke, at signalforstærkeren virkede og forklarede, at den var pillet ned. Han mente derudover, at signalforstyrrelserne kom fra en anden antenne, der var sat op, og som skulle bruges til at modtage trådløst internet fra teleudbyderes master.
 
Et vidne fra Energistyrelsen forklarede derimod, at han med en målevogn havde pejlet sig frem til adressen i Tarm, hvor der var signaler, der forstyrrede. Da han havde talt med den tiltalte, der overfor ham erkendte at han havde en mobilforstærker, gik tiltalte op på sit loft og slukkede for den. Herefter forsvandt signalforstyrrelserne. Vidnet så også signalforstærkeren og tog et billede af den.
 
Dommens præmisser var sålydende:
 
”Det må på baggrund af [vidnets] sikre og troværdige forklaring lægges til grund, at han efter en anmeldelse med en målevogn målte sig frem til, at det kom signalforstyrrelser fra tiltaltes adresse. Det må også lægges til grund, at tiltalte ved vidnets ankomst til adressen gik op og slukkede en signalforstærker, hvilket straks havde den følgevirkning, at signalforstyrrelserne ophørte. Endelig må det lægges til grund, at tiltalte påviste den signalforstærker for vidnet, som havde forstærket hans mobilsignaler og forstyrret telekommunikationen. Under de anførte omstændigheder finder retten det bevist, at tiltalte har anvendt en signalforstærker, der anvendte radiofrekvenser til at forstærke mobilsignalet. Tiltalte er derfor skyldig som anført i anklageskriftet.
 
Straffen fastsættes til en bøde på 10.000 kr., jf. lov om radiofrekvenser § 54, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1. Retten har lagt vægt på, at bøden er i overensstemmelse med sædvanlig retspraksis.”
 
SS 99-1871/2016