Gå til sidens indhold

Retten i Herning

07 sep 2016

Retten i Herning

Byggeselskab dømt for overtrædelse af arbejdsmiljøloven

Et byggeselskab fra Viborg er ved Retten i Herning den 6. september 2016 idømt en bøde på 35.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

Overtrædelsen bestod i, at selskabet havde ladet en medarbejder arbejde på et byggeri i Ikast ved kanten af en konstruktion i en højde på ca. 3 meter uden at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning. Derved var der fremkaldt fare for personskade.
 
En tilsynsførende fra Arbejdstilsynet var på et ”spontant tilsyn”, idet han kom tilfældigt forbi byggepladsen. Han så, at der var overhængende fare for, at en de ansatte, der var i gang med montage af betonelementer, kunne styrte ned. Den ansatte kunne være styrtet ned på enten et betondæk eller nogle skråstivere i metal.
 
Den ansatte forklarede i retten, at han havde fået at vide, at han skulle bruge sikkerhedsudstyr, når han arbejdede i højden, og den sikkerhedsansvarlige havde vist ham, hvordan sikkerhedsudstyret skulle bruges. Hans forklaring på, hvorfor han ikke brugte udstyret på det pågældende tidspunkt var, at ”det kunne han ikke nå.”
Byretten fandt selskabet skyldig med følgende præmisser:
 
”Det fremgår dels af det fremlagte foto og dels af forklaringerne fra [den ansatte] og [den tilsynsførende fra Arbejdstilsynet], at [den ansatte] den 7. september 2015 befandt sig på byggepladsen … i Ikast på et betondæk, der var mere end 3 meter over jorden. Han havde størstedelen af sin krop placeret på ydersiden af rækværket, der i øvrigt ikke var ført igennem med andet end knæliste på det sted, hvor han stod. Han var ved at hjælpe med at montere et betonelement, der blev løftet af en kran. Han var klar over, at det var i strid med arbejdsmiljøloven, at han befandt sig der uden at anvende sikkerhedsline.
 
Selv om [den ansatte] undlod at følge instrukser om i dette tilfælde at bruge sikkerhedsline i forbindelse med udførelsen af arbejdet, er hans handling ikke at så usædvanlig og upåregnelig karakter, at forholdet falder uden for det tiltalte selskabs strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 86.
 
Retten finder det således bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i tiltalen.
 
Straffen fastsættes til en bøde på 35.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, stk. 4 (nu stk. 6) og stk. 5, nr. 1 (nu stk. 4. nr. 1), jf. § 86, jf. § 38, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde § 73, stk. l, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 37, stk. l.
 
Retten har ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på, at risikoen for en arbejdsulykke i denne sag, hvis man ser bort fra [den ansattes] placering på betondækket, ikke forekommer at være større end risikoen for en arbejdsulykke i sagen, afgjort ved Højesterets dom af 3. november 1999, trykt i UfR 2000 side 293/3. I denne sag udmålte Højesteret bøden ud fra et udgangspunkt på 20.000 kr. Når retten tager antallet af ansatte hos tiltalte på gerningstidspunktet, og [den ansattes] konkrete placering i forhold til rækværket og dets udformning i betragtning, skal bøden forhøjes fra udgangspunktet til 35.000 kr.”
 
Sagen blev behandlet under SS 99-2084/2016.