Gå til sidens indhold

Retten i Herning

28 sep 2016

Retten i Herning

Dom for at spytte en kontrollør i ansigtet under en fodboldkamp

18-årig mand fra Herning straffet for at spytte en kontrollør i ansigtet under en fodboldkamp mellem Viborg og FC-Midtjylland

En 18-årig mand fra Herning stod den 26. september 2016 tiltalt for under en superliga fodboldkamp mellem Viborg og Midtjylland den 8. april 2016 at have spyttet en kontrollør i ansigtet. Under retssagen blev der afspillet en videooptagelse fra det tilskuerafsnit, hvor tiltalte havde stået. Af optagelsen fremgik det, at tiltalte stod nederst på tribunen ved barrieren. På et tidspunkt gik kontrolløren forbi det sted og bukkede sig ned for at samlet noget op. Da han rejste sig, lavede tiltalte en bevægelse, som svarede til at han spyttede efter kontrolløren og gav ham ”fuck” finger. Kontrolløren forklarede i retten, at tiltalte havde spyttet ham i ansigtet. Rettens flertal på to dommere fandt det bevist, at tiltalte var skyldig og lagde ved afgørelsen vægt på kontrollørens forklaring, som i væsentlig grad blev støttet af den videooptagelse, som blev vist. Mindretallet ville derimod frifinde tiltalte. Mindretallet fandt det som flertallet bevist, at tiltalte havde spyttet, men fandt det ikke bevist, at spyttet havde ramt kontrolløren. Der blev afsagt dom i overensstemmelse med flertallets vurdering.
 
Tiltalte blev ved at have spyttet en kontrollør i ansigtet dømt for overtrædelse af straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1, vold mod en person, som i kraft af sit arbejde er særlig udsat for vold. Tiltalte blev endvidere efter sin egen erkendelse dømt for at have antændt romerlys blandt tilskuerne, at have besiddet 3 romerlys og at have brugt hovedmaskering for at hindre hans identifikation.
 
Straffen blev udmålt til fængsel i 20 dage, som blev gjort betinget af samfundstjeneste. Tiltalte blev endvidere idømt en tillægsbøde på 5.000 kr.
 
Tiltalte udbad sig 14 dages betænkningstid med henblik på overvejelse om, hvorvidt han vil anke dommen til Vestre Landsret.
 
SS 99-2305/2016