Gå til sidens indhold

Retten i Herning

11 dec 2017

Retten i Herning

Buschauffør tilkendt godtgørelse for uberettiget afskedigelse

Buschauffør tilkendt godtgørelse for uberettiget afskedigelse. Afskedigelsen var begrundet med henvisning til kommentarer, som han havde skrevet på Facebook.

En buschauffør havde i forbindelse med sit arbejde henvendt sig til en bilist og påtalt, at hun havde parkeret ved Herning Banegård på et sted, der var forbeholdt busser. Dette var blevet fotograferet, og fotoet var lagt på Facebook, hvor det blev kommenteret. Buschaufføren var blandt dem, der kommenterede fotoet. Busselskabet forlangte som arbejdsgiver, at chaufføren fjernede kommentarerne navnlig med henvisning til, at de var fremsat i strid med selskabets mediepolitik og egnede til at miskreditere selskabets kundeservice. Da han nægtede at fjerne kommentarerne, bortset fra én, blev han afskediget. Han anlagde herefter sag mod busselskabet med påstand om, at han skulle tilkendes godtgørelse for uberettiget afskedigelse.
 
Retten fastslog, at busselskabet efter indholdet af chaufførens kommentarer hverken med henvisning til ordlyden af selskabets mediepolitik eller sagens omstændigheder i øvrigt havde rimelig grund til at afskedige ham. Retten tilkendte ham derfor 40.625 kr. i godtgørelse. Ved fastsættelsen af dette beløb lagde retten på den ene side vægt på længden af chaufførens ansættelsesforhold. På den anden side lagde retten vægt på, at chaufføren nægtede at fjerne kommentarerne fra Facebook, selv om selskabet så ville have trukket afskedigelsen tilbage, og at selskabets direktør tilkendegav over for chaufføren, at det var på den måde, at chaufføren tjente selskabets interesser bedst.  Retten har pålagt busselskabet at betale sagens omkostninger.

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 11. december 2017. Sagens nr. er BS 11-369/2017.