Gå til sidens indhold

Retten i Herning

06 dec 2017

Retten i Herning

Erstatningssag mod Unibet anlagt af veteran

Retten frifinder Unibet i erstatningssag anlagt af veteran med psykiske lidelser

Retten har den 6. december 2017 afsagt dom i sagen, hvor en veteran med psykiske lidelser havde fået fri proces til at anlægge erstatningssag mod Unibet. Han forlangte, at Unibet skulle betale godt 2 mio. kr. i erstatning til ham, fordi han over en periode på ca. 1 år og 9 måneder havde mistet et tilsvarende beløb på spil hos Unibet. Beløbet var først og fremmest mistet ved online kasinospil og væddemål og dermed spil omfattet af spilleloven (Lov nr. 848 af 1. juli 2010). Beløbet, som han havde mistet, stammede i det væsentlige fra en erstatning. Den havde han fået udbetalt i anledning af de psykiske skader, som han havde pådraget sig, da han var udsendt som soldat til Bosnien i 1996. Han begrundede først og fremmest sit krav med, at Unibet, nærmere bestemt en konkret ansat, på et tidligt tidspunkt havde fuldt kendskab til hans psykiske problemer, og hvorfra pengene til hans spil stammede. Hans synspunkt var derfor, at Unibet skulle have lukket hans konto på et langt tidligere tidspunkt, end selskabet gjorde. Unibet lukkede først hans konto, da han til Unibets medarbejder direkte gav udtryk for, at han led kraftigt af ludomani. Veteranen anmeldte Unibet til Spillemyndigheden. Anmeldelsen førte til, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet udstedte et bødeforlæg til Unibet på 575.000 kr. for overtrædelse af bestemmelser i spilleloven og den tilhørende bekendtgørelse. Unibet vedtog udenretligt bøden.
 
I dommen slår retten fast, at det hverken efter loven, dens forarbejder eller bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven, er fastsat regler, der foreskriver, at en spillers konto hos en spiludbyder skal lukkes, med mindre spilleren selv har anmodet om det, eller spilleren har registreret sig i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). Det må herefter afgøres ud fra de betragtninger, som domstolene sædvanligvis anvender i erstatningssager, om Unibet som professionel spiludbyder har handlet ansvarspådragende over for veteranen. Herom når retten frem til, at hvis Unibet har haft pligt til at lukke hans konto ud fra oplysningerne, som Unibet havde om ham, og om hvorfra hans midler til spil stammede, er denne pligt tidligst indtrådt omkring det tidspunkt, hvor Unibet lukkede kontoen. Som følge heraf kan han ikke gøre noget erstatningskrav gældende mod Unibet. Retten har derfor frifundet Unibet. Da veteranen havde fået fri proces i sagen, har retten pålagt statskassen at betale sagens omkostninger til Unibet.
 
Der har deltaget 3 dommere i afgørelsen af sagen. Sagen er behandlet under BS 11-1059/2015.