Gå til sidens indhold

Retten i Herning

01 mar 2017

Retten i Herning

Dømt for trusler mod sagsbehandler

38-årig mand straffet med ubetinget fængsel for at true sagsbehandler ved Herning Kommune, dom afsagt den 27. februar 2017

En 38-årig mand fra Sunds stod tiltalt ved retten i Herning for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, som handler om den, der ved vold eller trussel om vold overfalder en person, som handler i offentlig tjeneste. Sagen var, at tiltalte i december måned 2016 var mødt frem på Borgerservice i Herning kommune, idet han skulle have hjælp til at indgive en ansøgning om økonomisk hjælp. Uden anledning udtalte den tiltalte til den sagsbehandler, som ekspederede ham, at der kunne ske det samme med hende som med ham betjenten fra Albertslund, og da der kom en vagt til stede, at han kunne komme i kørestol, hvis hun afviste ham. Tiltalte erkendte at have udtalt sig som anført men var af den opfattelse, at der ikke heri lå nogen trussel.
 
Retten fandt, at tiltalte med udtalelserne havde truet en offentlig ansat, og at straffen for det skulle udmåles til 20 dages fængsel. Retten udtalte videre, at den, der truer en offentlig ansat, som udgangspunkt straffes med ubetinget fængselsstraf. I det her tilfælde var der hverken pga. udtalelsernes karakter eller tiltaltes personlige forhold noget grundlag for at fravige dette udgangspunkt. Fængselsstraffen skulle derfor være ubetinget.
 
Tiltalte ankede dommen til Vestre Landsret med påstand om frifindelse
 
SS 99-4606/2016