Gå til sidens indhold

Retten i Herning

22 mar 2017

Retten i Herning

Dom i to injuriesager

Retten i Herning har den 20. marts 2017 afsagt dom i to injuriesager

To færinger havde anlagt injuriesag mod en herboende færing. Baggrunden herfor var, at de to førstnævnte færinger på en Facebook-hjemmeside sammen med en række andre færinger var blevet beskyldt for at være pædofile. Den herboende færing var blandt dem, der havde oprettet hjemmesiden. Han var også klar over, hvad der var formålet med oprettelsen af hjemmesiden og hvilke krav, der blev stillet til dokumentation for, at de personer, hvis navne blev offentliggjort på hjemmesiden, virkelig var pædofile. Han benægtede dog, at han personligt havde offentliggjort de to andre færingernes navne på listen. Hjemmesiden blev lukket af Facebook inden to måneder efter dens oprettelse. De to færinger benægtede begge at være pædofile, og ingen af dem var straffet for at være det. De forlangte derfor, at den herboende færing skulle dømmes for bagvaskelse efter straffelovens § 268, subsidiært ærekrænkelser efter straffelovens § 267, at beskyldningerne skulle mortificeres, at dommenes resultat skal offentliggøres i de to dagblade, der udgives på Færøerne, og at den herboende færing skulle betale 200.000 kr. til dem hver som godtgørelse.
 
Retten har ved dommene i det væsentlige givet de to færinger medhold. Den herboende færing er således blevet idømt dagbøder, men alene blevet pålagt at betale en godtgørelse på 50.000 kr. til dem hver.
 
Sagerne er behandlet under BS 11-331/2016 og BS 11-322/2016.