Gå til sidens indhold

Retten i Herning

03 apr 2017

Retten i Herning

Ægtepar dømt for simpel vold mod parrets børn

Et ægtepar fra Videbæk er blevet idømt henholdsvis 60 og 40 dages betinget fængsel for at have udøvet simpel vold mod parrets børn. Straffene blev gjort betinget bl.a. med henvisning til, at forældrene var indstillet på at fortsætte i familiebehandling.

Far og mor er tiltalt for overtrædelse af
 
1.
 
Mor:
straffelovens § 244, vold, ved i perioden fra den 15. april 2012 til den 9. november 2016, på bopælen ... flere gange at have slået sin søn i numsen med flad hånd,
 
2.
 
Far:
straffelovens § 244, vold, ved i perioden fra oktober 2012 til den 9. november 2016, på bopælen ... flere gange at have slået sine sønner i numsen, samt at have slået sin datter 1 gang over håndryggen med to fingre, ligesom han 1 gang har vredet sin søns arme hårdt om på ryggen.
 
Påstande
 
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.
 
De tiltalte har begge erkendt sig skyldig.
 
Sagens oplysninger
 
Der er afgivet forklaring af tiltalte far og mor.
 
Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.
 
Der er indhentet personundersøgelser, jf. retsplejelovens § 808, for begge de tiltalte.
 
Tiltalte, far, har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han er i fast arbejde ... Han arbejder på fuld tid. Han bor fortsat sammen med mor. Børnene har været anbragt siden opstarten af denne sag. Han og mor har samvær med børnene i Familiecentret ... Han er fortsat indstillet på at modtage støtte og hjælp fra kommunen.
 
Tiltalte, mor, har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at hendes NF 1 diagnose bevirker, at hun hurtigt bliver træt og får svært ved at koncentrere sig. Hun er tilknyttet Familiecenteret, og det har hun det fint med. Hun og far bad selv om hjælp hos Familiecenteret. Hun har afsluttet 9. og 10. klasse og går nu på et kompetence center med henblik på at få et job.
 
Rettens begrundelse og afgørelse
 
Begge de tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at de tiltalte er skyldige.
 
Straffen for far fastsættes til fængsel i 60 dage, jf. straffelovens § 244.
 
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1.
 
Straffen for mor fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. straffelovens § 244.
 
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 1.
 
Retten har navnlig lagt vægt på sagens karakter samt de tiltaltes gode personlige forhold, herunder at begge forældre er indstillet på at fortsætte med at få støtte fra kommunen i form af familiebehandling. Retten har på baggrund heraf undtagelsesvis fundet, at straffene kan gøres betinget som nedenfor anført.
 
Thi kendes for ret:
 
Tiltalte far skal straffes med fængsel i 60 dage.
 
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser: 
 

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom. 

2. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden. 

Tiltalte mor skal straffes med fængsel i 40 dage.
 
Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser: 
 

1. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom. 

2. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden. 

De tiltalte skal hver især betale de sagsomkostninger, der vedrører dem. 
 
SS 99-29/2017