Gå til sidens indhold

Retten i Herning

23 maj 2017

Retten i Herning

Bøde på 2.500 kr. for medarbejders kørsel med trailer

Bøde på 2.500 kr. for medarbejders kørsel med trailer, dom afsagt 8. maj 2017

SS 99-728/2017
 
Virksomheden havde en stor og en lille trailer, som den lod sine medarbejdere benytte sammen med virksomhedens varebiler.
 
Medarbejderen havde et almindeligt kørekort, som giver ret til at køre med en trailer, hvis den samlede vægt af bil og trailer ikke overstiger 3.500 kg.
 
Medarbejderen i denne sag kørte med en nyanskaffet varebil, som var for tung til kørsel med den store trailer, da totalvægten oversteg 3.500 kg. Det var derfor strafbart for medarbejderen at anvende denne kombination.
 
Virksomhedens repræsentant forklarede i retten, at medarbejderne i 2006 var blevet gjort opmærksom på, at de ikke måtte køre ulovligt med traileren. Han var ikke klar over, om medarbejderen havde kørekort i den nødvendige kategori.
 
Dommeren lagde vægt på, at medarbejderen ved kørslen havde overtrådt færdselsloven, og fandt, at virksomhedens instruktion om disse forhold var utilstrækkelig. Virksomheden blev derfor dømt for at have overladt føringen af bil og trailer til medarbejderen, selvom han ikke havde kørekort til den kategori, der var nødvendig.