Gå til sidens indhold

Retten i Herning

22 aug 2017

Retten i Herning

Advokat pålagt at betale erstatning for mangelfuldt advokatarbejde

Retten har den 21. august 2017 afsagt dom i en sag angående advokatansvar. I sagen har retten vurderet, at en advokat i forbindelse med en retssag arbejdede under det samme professionsansvar, som advokater og deres fuldmægtige sædvanligvis arbejder under, når de repræsenterer klienter. Selv om de konkrete omstændigheder i sagen var meget specielle, var der sket fejl i forbindelse med retssagens udførelse, som advokaten efter rettens vurdering kunne drages til ansvar for. Disse fejl havde ligeledes efter rettens vurdering medført, at en person, der med rette havde anset sig som repræsenteret af advokaten i retten, uberettiget var blevet nødt til at betale 1,5 mio. kr. Personen havde derfor et erstatningskrav på mindst 1,5 mio. kr. mod advokaten. Personen var efterfølgende gået personlig konkurs, men hans konkursbo havde overdraget hans erstatningskrav mod advokaten til et selskab, der herefter fik medhold i en erstatningssag anlagt mod advokaten.
 
Retten har behandlet sagen under BS 11-116/2016.