Gå til sidens indhold

Retten i Herning

08 aug 2017

Retten i Herning

Vold af særlig farlig karakter

17-årig mand fra Herning straffet med ubetinget fængsel for vold af særlig farlig karakter i Sjællandsgade

SS 99-1699/2017

En på gerningstidspunktet 16-årig mand var tiltalt for den 3. september 2016 sammen med 10 ubekendte personer ud for Circle K i Sjællandsgade, Herning, at have sparket og trampet en mand i hovedet med følge, at han pådrog sig brud på en knogle i ansigtet samt ydre blødninger.

Sagen var, at den da 16-årig mand var i byen sammen med en kammerat. Den forurettede person var ligeledes i byen. På et tidspunkt opstår der en kontrovers imellem den forurettede og nogle personer. Det endte med, at de aftalte at gå et andet sted hen og slås. Under slagsmålet, som foregik imellem den forurettede og en af gerningsmændene, fik den forurettede overtaget og sad oven på en af gerningsmændene. Herefter kom der pludselig en række andre person til og hev den forurettede person ned, hvorefter de sparkede og trampede ham i ansigtet med den følge, at han fik et benbrud under højre øje samt blodansamlinger og hævelser i ansigtet.

Under sagen ønskede tiltalte ikke at afgive forklaring. Retten lagde ved sin afgørelse vægt på, at en af tiltaltes kammerater kunne fortælle, at der havde været en kontrovers tidligere på aftenen imellem tiltalte og forurettede samt, at tiltalte på gerningstidspunktet ringede op fra sin telefon og fortalte, at der var optræk til slagsmål på Shell-tanken. Hertil kom, at tiltalte havde afgivet en detaljeret forklaring om forløbet til politiet, hvor han bl.a. havde erkendt, at han havde sparket forurettede to gange på kroppen. Ved at sammenholde beviserne med tiltaltes forklaring til politiet, nåede retten frem til, at det var bevist, at tiltalte havde begået vold mod forurettede sammen med en række andre personer. Tiltalte blev derfor i forening med en række ukendte medgerningsmænd dømt for al den vold, som forurettede blev udsat for.

Retten bemærkede også, at det slagsmål, som forurettede havde været involveret i kort før overfaldet ikke på nogen måde retfærdiggjorde den farlige vold, som han herefter blev udsat for. Forholdet kunne derfor ikke henføres under slagsmålsparagraffen i straffelovens § 248, eller nødværgebestemmelserne i straffelovens § 13.

Retten fastsatte straffen til 60 dages fængsel og anførte, at volden under hensyn til den voldsomhed, hvormed overfaldet blev begået, og at forurettede var blevet trampet i hovedet, måtte henføres under den skærpede voldsparagraf i straffelovens § 245, stk. 1. Af samme årsag kunne straffen uanset tiltaltes unge alder gøres hverken gøres helt eller delvist betinget. Tiltaltes unge alder blev tillagt betydning ved udmåling af straffen i formildende retning.