Gå til sidens indhold

Retten i Herning

04 jan 2018

Retten i Herning

Erstatningssag angående påståede seksuelle krænkelser

To personer frifundet i erstatningssag angående påståede seksuelle krænkelser

Retten i Herning har i en civil sag den 4. januar 2018 frifundet to personer for at betale erstatning og godtgørelse for seksuelle overgreb begået mod en pige, der var under 7 år på det påståede gerningstidspunkt. De to personer var tidligere frifundet i en straffesag, hvor de var tiltalt for at have begået overgrebene. Disse var først anmeldt til politiet mange år efter det påståede gerningstidspunkt. Ifølge pigen, der var blevet voksen, skyldtes det, at hun i en lang årrække havde fortrængt, at hun havde været udsat for krænkelserne. Hun forklarede, at hun først havde genfundet erindringerne om krænkelserne efter et langvarigt terapiforløb.

Retten fastslog, at der ved landsrettens frifindende dom i straffesagen var taget endelig stilling til, om de to personer havde begået de handlinger, de var tiltalt for. Disse handlinger udgjorde i det væsentlige grundlaget for kvindens krav på erstatning og godtgørelse. På baggrund heraf, og da det efter bevisførelsen ikke var godtgjort, at hun havde været udsat for krænkelser af en anden karakter end dem, som de to personer var frifundet for i straffesagen, frifandt retten dem også i den civile sag.
 
Da alle parter havde fået fri proces, blev statskassen pålagt at betale alle sagsomkostningerne, herunder salærerne til de beskikkede advokater.
 
Retten har behandlet sagen under BS 11-456/2016.