Gå til sidens indhold

Retten i Herning

01 okt 2018

Retten i Herning

Frifindelse for drabsforsøg, men domfældelse for grov vold

Retten har ved en nævningesag frifundet en herboende lettisk mand på 29 år for drabsforsøg på sin hustru. Samtidig blev han dog fundet skyldig i grov vold mod hende, straffet med fængsel i 1 år og 3 måneder og udvist af Danmark med 12 års indrejseforbud

Sagsnummer: SS 2186/2018
 
Sagen kort fortalt
Sagens hovedforhold angik overtrædelse af straffelovens § 237, jf. § 21 – drabsforsøg – mens sagens to øvrige forhold angik vold og vidnetrusler. I hovedforholdet var manden tiltalt for den 8. april 2018 ca. kl. 6 at have viklet en ledning omkring halsen på hustruen og strammet til, ligesom han pressede en pude mod hustruens ansigt, hvorved hun mistede bevidstheden, fik punktformede blødninger i det ene øje og mundslimhinden. Ifølge tiltalen var hustruen i livsfare, men mandens forsøg på at dræbe hende var mislykkedes af en ukendt årsag.
 
Dommens resultat
 
Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at manden havde fundet ud af, at hustruen havde været ham utro. Han tog umiddelbart herefter en forlængerledning, som han viklede flere gange rundt om hustruens hals, efter han havde spurgt hende, om hun ville dø hængende fra loftet eller på gulvet. Herefter skubbede han hende ned på en sofa. Her trykkede han hendes hoved ned i en pude og slog hende hårdt i hovedet. Efter hun havde kæmpet sig fri og ned på gulvet, tog han fat i ledningen og strammede til, så det sortnede for hendes øjne. Da hun blev slap i kroppen, holdt han op med at stramme ledningen. Han talte med hende om, at de skulle være lykkelige sammen. Senere kørte han hende på hospitalet. Retten lagde efter de lægelige oplysninger, herunder en vidneforklaring fra en retsmediciner, til grund, at hustruen havde været i livsfare. Ifølge retsmedicineren opstår punktformede blødninger som følge af kvælning typisk efter 1-2 minutter, mens døden først indtræder efter 4-5 minutter.
 
På denne baggrund fandt retten det bevist, at tiltalte havde haft direkte forsæt (til hensigt) at dræbe hende, men at han fortrød sine handlinger og derfor trådte frivilligt tilbage fra forsøget. Drabsforsøget var derfor straffrit, jf. straffelovens § 22.
 
To dommere og fem nævninge fandt der bevist, at tiltalte ved sine handlinger havde begået grov vold mod hustruen og fremsat trusler på livet mod hende og dermed overtrådt straffelovens § 245, stk. 1, og § 266.
 
En dommer og en nævning fandt det bevist, at tiltaltes vold mod hustruen havde en så grov beskaffenhed, at der forelå særdeles skærpende omstændigheder. Efter deres opfattelse skulle tiltaltes vold derfor straffes efter straffelovens § 246, 1. led, jf. § 245, stk. 1.
 
Samtlige voterende fandt det bevist, at manden i det væsentlige var skyldig i overensstemmelse med tiltalen i de to øvrige forhold.
 
Samtlige voterede stemte for at fastsætte straffen til fængsel i 1 år og 3 måneder samt at udvise manden med indrejseforbud i 12 år.
 
Tiltalte valgte at anke dommen med påstand om formildelse, herunder frifindelse for udvisning. Han accepterede at forblive varetægtsfængslet under anken.
 
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt i Retten i Herning den 1. oktober 2018.
 
Kontaktinformation til parternes repræsentanter
Forsvarer: advokat Mads Kjær Jensen, Vejle
Anklagemyndighed: Anklager Jesper Klyve, Midt- og Vestjyllands Politi.